Partneři:

Novinky

SK Solnice

Aktuální info

Obnovení tréninků mládeže

Fotbalový oddíl SK Solnice připravuje v týdnu od 11. května 2020 znovuobnovení organizovaných tréninků všech kategorií mládeže. Aktuální vyjádření a pravidla Fotbalové asociace ČR pro sportování jsou níže uvedeny. Informace o konkrétních termínech (dnech a časech) tréninků solnických přípravek obdrží rodiče od jednotlivých trenérů. Účast hráčů a hráček na tréninkových jednotkách v průběhu května/června je dobrovolná. Zdravotní obavy jsou automatickou omluvenkou z tréninku.

DESATERO chování na hřišti

Připravili jsme pro naši členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu! Toto desatero je tvořeno východisky z dostupných zdrojů. Pravidla budeme v dalších týdnech dle okolností nadále aktualizovat.
V souvislosti s desaterem je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.
1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek – pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
• zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
• zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později

Jan Pauly, generální sekretář FAČR


vloženo: 2020-05-07, Admin